Transporte Barcelona

Transporte Barcelona

T- Casual 

T- Usual

T- Grup

T- Dia

T-CASUAL

Targeta de transport unipersonal amb 10 viatges.

Descripció

Abonament unipersonal vàlid per fer 10 desplaçaments integrats d'1 a 6 zones, en què es disposa, en el cas d'un bitllet d'una zona, de 75 minuts entre la primera i l'última validació. El termini s'incrementa 15 minuts per cada zona. No és vàlid per a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Preus de la targeta T-casual per zones

Preus per zona

1 zona

2 zones

3 zones

4 zones

5 zones

6 zones

11,35 €

22,40 €

30,50 €

39,20 €

45,05 €

47,90 €


T-usual

Targeta de transport personalitzada de viatges il·limitats durant un mes.

Descripció

Abonament personal i intransferible vàlid per fer un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius des de la primera validació. Ha d'anar acompanyat del DNI o document equivalent. El número del document que serveixi com a acreditació ha de figurar imprès al bitllet. Vàlid per a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

La T-usual té les mateixes característiques que la T-mes. La T-mes es ven fins al 31 de desembre de 2019 i es pot utilitzar fins al 29 de febrer de 2020 o fins a la caducitat del títol, si és anterior.

Preus de la targeta T-usual per zones

Preus per zona

1 zona

2 zones

3 zones

4 zones

5 zones

6 zones

40 €

53,85 €

75,60 €

92,55 €

106,20 €

113,75 €

T-grup

Targeta de transport multipersonal per fer 70 viatges en 30 dies.

Descripció

Abonament multipersonal vàlid per fer 70 viatges en 30 dies consecutius des de la primera cancel·lació, en què es disposa, en el cas d'un títol d'una zona, de 75 minuts entre la primera i l'última validació. El termini s'incrementa 15 minuts per cada zona. No és vàlid per a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

La T-grup és un abonament similar a la T-70/30. La T-70/30 es ven fins al 31 de desembre de 2019 i es pot utilitzar fins al 29 de febrer de 2020 o fins a la caducitat del títol, si és anterior.

Preus de la targeta T-grup per zones

Preus per zona

1 zona

2 zones

3 zones

4 zones

5 zones

6 zones

79,45 €

156,80 €

213,50 €

274,40 €

315,35 €

335,30 €


T-dia

Targeta de transport unipersonal de viatges il·limitats durant un dia.

Descripció

Abonament unipersonal vàlid per fer desplaçaments il·limitats en les zones delimitades per la primera validació, en tots els mitjans de transport segons les zones que es volen travessar (d'1 a 6 zones). Té una validesa de 24 hores (1 dia), a comptar des del moment de la primera validació. Permet, també, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

Preus de la targeta T-dia per zones

Preus per zona

1 zona

2 zones

3 zones

4 zones

5 zones

6 zones

10,50 €

16 €

20,10 €

22,45 €

25,15 €

28,15 €